- Books

Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler #2020

Gazoz A ac ve Di er yk ler Sabahattin Kudret Aksal airli i ve oyun yazarl yan nda a da yk c l m z n yaz k ki az yazm Ama her yazd nda belli bir dil ve slup kalitesini titizlikle korumay bilmi al akg n ll ustas Ustal yk le

 • Title: Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler
 • Author: Sabahattin Kudret Aksal
 • ISBN: 9789753632614
 • Page: 231
 • Format: Paperback
 • Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler By Sabahattin Kudret Aksal, Sabahattin Kudret Aksal, airli i ve oyun yazarl yan nda, a da yk c l m z n yaz k ki az yazm Ama her yazd nda belli bir dil ve slup kalitesini titizlikle korumay bilmi , al akg n ll ustas Ustal , yk lerini toplad iki kitab n n nemli d ller almas yla da belgelenmi durumda Gazoz A ac 1955 Sait Faik Hikaye Arma an n , Yaral Hayvan ise 1957 TSabahattin Kudret Aksal, airli i ve oyun yazarl yan nda, a da yk c l m z n yaz k ki az yazm Ama her yazd nda belli bir dil ve slup kalitesini titizlikle korumay bilmi , al akg n ll ustas Ustal , yk lerini toplad iki kitab n n nemli d ller almas yla da belgelenmi durumda Gazoz A ac 1955 Sait Faik Hikaye Arma an n , Yaral Hayvan ise 1957 T rk Dil Kurumu sanat arma an n kazanm t Son iirlerini toplad Bat k Kent le ba lad m z B t n Eserleri dizisinin bu ikinci kitab nda Aksal n, 1940 ta K ll k dergisinde kan ilk yk s nden son yazd na kadar, yk alan ndaki b t n verimini bulacaks n z.

  • READ AUDIOBOOK ↠ Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler - by Sabahattin Kudret Aksal
   231 Sabahattin Kudret Aksal
  • thumbnail Title: READ AUDIOBOOK ↠ Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler - by Sabahattin Kudret Aksal
   Posted by:Sabahattin Kudret Aksal
   Published :2020-03-04T13:07:22+00:00

  1 thought on “Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler

  1. Bu kitap b l mden olu uyor Birinci b l m 1955 te Haldun Taner in On kiye Bir Var kitab ile ilk Sait Faik Hikaye Arma an n alan Gozoz A ac kitab ndan, ikincisi 1957 de T rk Dil Kurumu Sanat Arma an n alan Yaral Hayvan kitab ndan, nc b l m ise dergilerde yay nlanm ama kitaplara girmemi veya kitaplara de i erek girmi yk lerden olu uyor Aksal, genellikle uzaktan ya da yak ndan kad n erkek ili kilerini mercek alt na al yor Temiz ve ak c bir dili var Olaylar ele al bi imi zaman n n tesinde bir yazar o [...]

  2. ocuklu umuzu unuttu umuz, d nyaya ocu un g zleriyle bakmay k msedi imiz g n zenginliklerimizi de yitirmi iz.

  3. Bu kitab Alk m dan duymu tum Beyo lu nu zellikle ok iyi anlatt na benzer bir ey s ylemi ti 2014 n 27 Eyl l nde alm m 2015 yaz nda ABD ye g t rm olma olas l m var nk sayfalar aras nda NYC airporter fi i buldum yk okumay ok sevmiyorum Yazar n T rk e s zc k kullanmas ho uma gittiyse de izlekleri ayn kalm 50 k sur y l boyunca diye d nd m Ayr ks kocalar l yor yk n n sonunda, aylak gezen gen ler, kahvehaneler K k insanlar n s radan ya amlar ndan kesitler filan diyece im ama evlendi i gecenin sabah nda [...]

  4. Sanki d nyada bir eyden tad almak i in s ras sav lmas gereken ba ka bir tad vard ki a kt o da sf.87

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *